VIETNAM INSTITUTE

OF GINSENG AND HERBAL MEDICINE

VIỆN NGHIÊN CỨU

SÂM VÀ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

English

Việt Nam

A MEMBER OF THAI MINH PHARMACEUTICALS

MỘT THÀNH VIÊN CỦA DƯỢC PHẨM THÁI MINH

MISSION

SỨ MỆNH

Pioneering in the research of Vietnamese Ginseng and herbal medicines, using science and technology to create products of superior quality that enhance the quality of life and daily healthcare.

Tiên phong trong nghiên cứu Sâm và các dược liệu Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

VISSION

TẦM NHÌN

By 2030: To be Vietnam's number one private research institute in the herbal pharmaceutical sector.

Năm 2030: Viện nghiên cứu tư nhân số 1 Việt Nam trong nghiên cứu và ứng dụng phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ.

CORE VALUES

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Pioneering Science
Tiên phong khoa học

Collaborate with research institutions and scientists domestically and internationally to develop high-quality herbal products, meet needs, and expand markets.

Không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo để đạt được sự xuất sắc trong học thuật và ứng dụng khoa học công nghệ để tạo nên những bước tiến đột phá phát triển Sâm và dược liệu.

Market and Customer Needs
Phục vụ Thị trường và nhu cầu của khách hàng

Continuously learning, innovating, and creatively striving for academic excellence and applying science and technology to achieve breakthrough developments in ginseng and herbal medicines

Triển khai nghiên cứu trên cơ sở hiểu rõ xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng, thu thập phản hồi và cải tiến liên tục.

Nurturing Talent
Nuôi dưỡng tài năng

Collaborate with research institutions and scientists domestically and internationally to develop high-quality herbal products, meet needs, and expand markets.

Tìm kiếm, thu hút và phát triển nhân tài, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình, khuyến khích chấp nhận thử thách, đối mặt với rủi ro và phấn đấu đạt hiệu suất vượt trội.

Collaborative Development
Hợp tác phát triển

Adhering to regulations and standards in the research and development of herbal products, being committed to quality and safety for users based on evidence-based science, transparency, responsibility towards the community, and sustainable environmental protection.

Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước để phát triển các sản phẩm dược liệu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và mở rộng thị trường.

Integrity
Integrity

Conducting research based on a thorough understanding of market trends and customer needs, collecting feedback, and continuously improving product quality

Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược liệu, cam kết chất lượng và an toàn cho người sử dụng dựa trên khoa học thực chứng, minh bạch, có trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường bền vững.

FIELDS OF STUDY

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

STANDARDIZATION OF RAW MATERIALS

TIÊU CHUẨN HOÁ
NGUYÊN LIỆU

Establishing raw material cultivation areas and setting up a high-quality quality management system for medicinal plants

Hình thành vùng nguyên liệu và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cao cho cây thuốc.

EXTRACTION
TECHNOLOGY

KHAI THÁC
CÔNG NGHỆ

Applying high-tech, environmentally friendly processing and extraction methods such as SCO2, molecular distillation, macroporous resin, etc., to produce high-quality herbal active pharmaceutical ingredients (API).

Áp dụng các phương pháp chế biến và chiết xuất công nghệ cao, thân thiện với môi trường như chiết xuất C02 siêu tới hạn, chưng cất phân tử,... để sản xuất được các hoạt chất, cao định chuẩn từ dược liệu chất lượng cao.

R&D

NGHIÊN CỨU VÀ
PHÁT TRIỂN

Applying modern pharmaceutical technologies to create products with high, stable quality, suitable to the needs of the pharmaceutical, functional foods, and cosmetics markets

Ứng dụng công nghệ dược phẩm hiện đại để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, phù hợp với nhu cầu của thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

BIOTECHNOLOGY

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Selecting and breeding high-quality medicinal plant varieties, implementing issue and biomass cultures, and genetic engineering to create high-yield active ingredient resources.

Chọn lọc, nhân giống các giống cây thuốc có chất lượng cao, nghiên cứu nuôi cấy mô và sinh khối, ứng dụng kỹ thuật di truyền để tạo ra nguồn hoạt chất có năng suất cao.

RESEARCH FOCUS

TRỌNG TÂM NGHIÊN CỨU

FOCUS 1: RESEARCH ON VIETNAMESE GINSENG

TRỌNG TÂM 1: NGHIÊN CỨU VỀ CÂY SÂM VIỆT NAM

FOCUS 2: RESEARCH ON VIETNAMESE AGARWOOD

TRỌNG TÂM 2: NGHIÊN CỨU VỀ TRẦM VIỆT NAM

FOCUS 3: RESEARCH ON ACTIVE PHARMACEUTICALINGREDIENTS (API)

TRỌNG TÂM 3: NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN DƯỢC PHẨM HOẠT TÍNH

FOCUS 4: R&D NEW HERBAL PRODUCTS

TRỌNG TÂM 4: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TỪ THẢO DƯỢC

FOCUS 1: RESEARCH ON VIETNAMESE GINSENG

TRỌNG TÂM 1: NGHIÊN CỨU VỀ CÂY SÂM VIỆT NAM

Prime Minister of Vietnam Pham Minh Chinh visited the High-tech Ginseng Farm of Thai Minh Company in 11/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khu trồng nhà màng ứng dụng công nghệ cao tại vườn sâm Lai Châu rộng 2 ha của Dược phẩm Thái Minh

FOCUS 2: RESEARCH ON VIETNAMESE AGARWOOD

TRỌNG TÂM 2: NGHIÊN CỨU VỀ TRẦM VIỆT NAM

SCO2 extraction

Chiết xuất C02 siêu tới hạn

short path molecular distillation

Chưng cất phân tử

FOCUS 3: RESEARCH ON ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS (API)

TRỌNG TÂM 3: NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN DƯỢC PHẨM HOẠT TÍNH

Kaepferia galanga Địa liền
Catharanthus roseus Dừa cạn
Panax vietnamensis Sâm Việt Nam

FOCUS 4: R&D NEW HERBAL PRODUCTS

TRỌNG TÂM 4: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TỪ THẢO DƯỢC